Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Галя Енева Захариева, Избирателен район 21-Сливен

Галя Енева Захариева
 • Дата и място на раждане: 16 юни 1971г.; Нова Загора, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 21-СЛИВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: galya.zaharieva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  11 163 лв.

  8. Задължения към

  ОББ АД

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 756
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Галя Енева Захариева

Декларация за конфликт на интереси на Галя Енева Захариева

Парламентарни питания

Няма

Галя Енева Захариева в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

Член на групи за приятелство

Няма