Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Янаки Боянов Стоилов, Избирателен район 13-Пазарджик

Янаки Боянов Стоилов
 • Дата и място на раждане: 08 септември 1958г.; Велико Търново, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: yanaki.stoilov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Конституционализъм и демокрация" - член на УС; Фондация "Академия Европа" - член на УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение "Конституционализъм и демокрация" - член на УС; Фондация "Академия Европа" - член на УС

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 780
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Янаки Боянов Стоилов

Декларация за конфликт на интереси на Янаки Боянов Стоилов

Парламентарни питания

Няма

Янаки Боянов Стоилов в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

Член на групи за приятелство

Няма