Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Спасов Димитров, Избирателен район 13-Пазарджик

Димитър Спасов Димитров
 • Дата и място на раждане: 06 август 1963г.; Пазарджик, България
 • Професия:
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dimitar.dimitrov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ОЗИРИС ООД, ЕДИНСТВО-05 ООД - 67%, В и Д ООД - 30%, ЗК ЕДИНСТВО с. Блатница

  2. ЕТ дейност:

  земеделско производство

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  член на ИБ на НЕ на Белене и УС на СЛРБ

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  земеделско производство

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  200000 лв. кредит СиБанк, 300000 лв. кредит ПроКредит Банк

  8. Задължения към

  СиБанк, ПроКредит Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 820
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Спасов Димитров

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Спасов Димитров

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Димитър Спасов Димитров в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по отбрана

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма