Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Бойка Грозева Маринска, Избирателен район 13-Пазарджик

Бойка Грозева Маринска
 • Дата и място на раждане: 13 февруари 1956г.; с. Караджалово, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: boyka.marinska@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1015
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Бойка Грозева Маринска

Декларация за конфликт на интереси на Бойка Грозева Маринска

Парламентарни питания

Няма

Бойка Грозева Маринска в медиите

Няма

Съветници

Катерина Костадинова Костадинова — образование

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма