Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Иванов Андонов, Избирателен район 1-Благоевград

Георги Иванов Андонов
 • Дата и място на раждане: 03 април 1984г.; Гоце Делчев, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: georgi.andonov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  ФК "Граничар" - Копривлен

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  5000 лв.

  8. Задължения към

  Мото Пфое ЕООД

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 826
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Иванов Андонов

Декларация за конфликт на интереси на Георги Иванов Андонов

Законопроекти

Законопроект за Сметната палата Внесен понеделник, 08 декември 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони

05 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

28 ноември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони

28 ноември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно аварирал участък на пътя Благоевград - Банско

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма"

31 октомври 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно аварирал участък на пътя Благоевград - Банско

Георги Иванов Андонов в медиите

Няма

Съветници

Иво Тенев Димов — регионална политика

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 28 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала