Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борислав Райчов Миланов, Избирателен район 1-Благоевград

Борислав Райчов Миланов
 • Дата и място на раждане: 19 август 1965г.; Дупница, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: borislav.milanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "ЕКО Енергия 05" ООД - 34%; "Екопроектиране Симитли" ООД - 25%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Източноевропейска правна академия" - Член на УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "ЕКО Енергия 05" ООД - 34%; "Екопроектиране Симитли" ООД - 25%

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение "Източноевропейска правна академия" - Член на УС

  7. Задължения - стойност

  80000 лв кредит по договор от 2006 г.

  8. Задължения към

  "Сосиете Женерал Експресбанк"

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 892
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Райчов Миланов

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Райчов Миланов

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Райчов Миланов

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Борислав Райчов Миланов в медиите

Няма

Съветници

Филип Симеонов Кирев — въпросите на младежта и спорта

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по културата и медиите

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Член на групи за приятелство

Няма