Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Вяра Михайлова Церовска, Избирателен район 14-Перник

Вяра Михайлова Церовска
 • Дата и място на раждане: 09 декември 1961г.; Перник, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 14-ПЕРНИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: vyara.tserovska@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  член на сдружение за изграждане на храм в гр. Перник

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  МБАЛ А.Рангелова АД, гр. Перник - изпълнителен директор

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  10000 евро кредит автомобил

  8. Задължения към

  Уникредит Булбанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  договор с НЗОК

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 975
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Вяра Михайлова Церовска

Декларация за конфликт на интереси на Вяра Михайлова Церовска

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия

Вяра Михайлова Церовска в медиите

Няма

Съветници

Владислав Спасов Караилиев — регионално развитие

Севделина Павлова Ковачева — културата и медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по културата и медиите

Член на групи за приятелство

Няма