Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валери Мирчев Жаблянов, Избирателен район 14-Перник

Валери Мирчев Жаблянов
 • Дата и място на раждане: 24 октомври 1965г.; София, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 14-ПЕРНИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  65000 лв

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 797
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валери Мирчев Жаблянов

Декларация за конфликт на интереси на Валери Мирчев Жаблянов

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно визия 2020: България в НАТО и европейската отбрана, обсъждана от Министерския съвет

Валери Мирчев Жаблянов в медиите

Няма

Съветници

Мария Андонова Пиргова — законодателство

Милена Ангелова Георгиева — законодателство

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 21 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала