Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Любенов Павлов, Избирателен район 14-Перник

Валентин Любенов Павлов
 • Дата и място на раждане: 21 юли 1970г.; Перник, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 14-ПЕРНИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: valentin.pavlov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "ДЦ ЕО ДЕНТ" ООД - 50% дялово участие; "ВЕО" ООД - 50% дялово участие; "ГППДП ЕО ДЕНТ 2" ООД - 48,4% дялово участие; (След избора си за народен представител, Валентин Павлов е освободен като управител на тези дружества. Промяната е вписана в Търговския регистър.)

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  УС на БЗС (Български зъболекарски съюз); РК на БЗС (Български зъболекарски съюз) - (Към тези органи са подадени заявления за освобождаване.)

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "ДЦ ЕО ДЕНТ" ООД - 50% дялово участие; "ВЕО" ООД - 50% дялово участие; "ГППДП ЕО ДЕНТ 2" ООД - 48,4% дялово участие; (След избора си за народен представител, Валентин Павлов е освободен като управител на тези дружества. Промяната е вписана в Търговския регистър.)

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  УС на БЗС (Български зъболекарски съюз); РК на БЗС (Български зъболекарски съюз) - (Към тези органи са подадени заявления за освобождаване.)

  7. Задължения - стойност

  Съдлъжник по договор за банков кредит, сключен между "Уникредит Булбанк" и "ДЦ ЕО ДЕНТ" ООД в размер на 995000 лв.

  8. Задължения към

  Булбанк Уникредит

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  "ДЦ ЕО ДЕНТ" ООД; "ГКППДП ЕО ДЕНТ 2" ООД; "ВЕО" ООД; "ЦАЙХ" ООД;

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1057
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Любенов Павлов

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Любенов Павлов

Парламентарни питания

Няма

Валентин Любенов Павлов в медиите

Няма

Съветници

Надя Миткова Станоева — връзки с обществеността и медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма