Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Искрен Василев Веселинов, Избирателен район 19-Русе

Искрен Василев Веселинов
 • Дата и място на раждане: 14 март 1972г.; Русе, България
 • Професия: инженер,юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 19-РУСЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: iskren.veselinov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Русе КОмерс Холдинг АД - 17845 акции, Инвест Веселинови ООД - 200 дяла

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Център за демографска политика, Сдружение ВМРО, Фондация ВМРО

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Русе КОмерс Холдинг АД - 17845 акции, Инвест Веселинови ООД - 200 дяла

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Център за демографска политика, Сдружение ВМРО, Фондация ВМРО

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 836
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Искрен Василев Веселинов

Декларация за конфликт на интереси на Искрен Василев Веселинов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти Внесен вторник, 02 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен вторник, 02 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен петък, 28 ноември 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно проблемите на хората с увреждания, свързан с поддръжката, ремонта, сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения

Искрен Василев Веселинов в медиите

Няма

Член на групи за приятелство

Няма