Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ерджан Себайтин Ебатин, Избирателен район 3-Варна

Ерджан Себайтин Ебатин
 • Дата и място на раждане: 27 август 1972г.; Провадия, България
 • Професия: биолог,преподавател
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: erdzhan.ebatin@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  32023 лв.; 25000 лв.

  8. Задължения към

  ПИБ и Пътстрой съответно

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 955
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Ерджан Себайтин Ебатин

Декларация за конфликт на интереси на Ерджан Себайтин Ебатин

Парламентарни питания

Няма

Ерджан Себайтин Ебатин в медиите

Няма

Съветници

Богдан Кирилов Петканин — култура

Ведат Ахмет Сакаллъ — икономически въпроси

Сали Мехмедов Табаков — правни въпроси

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по културата и медиите

Член на групи за приятелство

Няма