Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Владислав Тошков Николов, Избирателен район 15-Плевен

Владислав Тошков Николов
 • Дата и място на раждане: 29 декември 1973г.; Плевен, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: vladislav.nikolov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  6397 лв. кредит Юробанк

  8. Задължения към

  Юробанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  ТЕОДОРА 72 ЕООД - счетоводни услуги на фирма на съпругата Теодора Николова

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 860
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Владислав Тошков Николов

Декларация за конфликт на интереси на Владислав Тошков Николов

Парламентарни питания

Няма

Владислав Тошков Николов в медиите

Няма

Съветници

Йордан Христов Грижов — социална политика

Лилия Веселинова Вутева — законодателство

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма