Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Николов Недев, Избирателен район 19-Русе

Георги Николов Недев
 • Дата и място на раждане: 11 май 1955г.; Димитровград, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%
 • Избирателен район: 19-РУСЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Български демократичен център"
 • E-mail: georgi.nedev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  към 05.10.2014г. - СД "Вал-ко-Недев и сие" - съдружник, управител и ликвидатор. Заличен като съдружник и управител, вписано в ТР на 29.10.2014 г.; заличен като ликвидатор, вписано в ТР на 24.10.2014 г. Към 05.20.2014 г. член на СД и изпълнителен директор на "Топлофикация Русе" ЕАД - заличено обстоятелство, вписано в ТР на 28.10.2014

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  СД "Вал-ко-Недев и сие" - заличено обстоятелство; "Топлофикация Русе" ЕАД - заличено обстоятелство

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  кредит Експресо - 9 400 лв.; 915 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  СЖ Експресбанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 883
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Николов Недев

Декларация за конфликт на интереси на Георги Николов Недев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия

12 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия

05 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия

05 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия

28 ноември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия

28 ноември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия

Георги Николов Недев в медиите

Няма

Член на групи за приятелство

Няма