Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Калина Петрова Балабанова, Избирателен район 3-Варна

Калина Петрова Балабанова
 • Дата и място на раждане: 10 февруари 1990г.; София, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на партия АТАКА
 • E-mail: kalina.balabanova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 914
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Калина Петрова Балабанова

Декларация за конфликт на интереси на Калина Петрова Балабанова

Законопроекти

Законопроект за изменение на Закона за горите Внесен вторник, 24 февруари 2015

Законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 18 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон

12 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино"

05 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино"

28 ноември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон

28 ноември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино"

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище

28 ноември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно грубо посегателство над клуба на ПП АТАКА в гр. Добрич

07 ноември 2014
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1 - 11 Вранино"

31 октомври 2014
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1 - 11 Вранино"

Калина Петрова Балабанова в медиите

Няма

Съветници

Атанас Генчев Атанасов — земеделие

Георги Маринчев Гюзелов — публична администрация и медии

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

Член на групи за приятелство

Няма