Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Васил Миланов Антонов, Избирателен район 15-Плевен

Васил Миланов Антонов
 • Дата и място на раждане: 01 януари 1956г.; Монтана, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: vasil.antonov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  КА ГРУП ООД - 99%, КА ИНВЕСТ ООД - 4%, КА КОМЕРС - 80%, РОСТОВ АД - 97 акции

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  член на УС на Българска Федерация по шахмат

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  КА ГРУП ООД - 99%, КА ИНВЕСТ ООД - 4%, КА КОМЕРС - 80%, РОСТОВ АД - 97 акции

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 852
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Васил Миланов Антонов

Декларация за конфликт на интереси на Васил Миланов Антонов

Декларация за конфликт на интереси на Васил Миланов Антонов

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен

Васил Миланов Антонов в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 21 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала

В 20 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала