Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Стефанов Василев, Избирателен район 18-Разград

Валентин Стефанов Василев
 • Дата и място на раждане: 01 януари 1970г.; Разград, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 18-РАЗГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: valentin.vasilev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  20000 лв

  8. Задължения към

  Райфайзен банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 818
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Стефанов Василев

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Стефанов Василев

Парламентарни питания

Няма

Валентин Стефанов Василев в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

Член на групи за приятелство

Няма