Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Недков Кючуков, Избирателен район 3-Варна

Георги Недков Кючуков
 • Дата и място на раждане: 06 август 1950г.; София, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "АБВ"
 • E-mail: georgi.kyuchukov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Медтест" ООД - 40 % дялово участие

  2. ЕТ дейност:

  ЕТ "Медтест-Георги Кючуков" - без дейност от 2002г.

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Медтест" ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  ЕТ "Медтест-Георги Кючуков" - без дейност

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 850
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Недков Кючуков

Декларация за конфликт на интереси на Георги Недков Кючуков

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница)

12 декември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ

Георги Недков Кючуков в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по здравеопазването

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 14 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала