Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Владимир Цветанов Тошев, Избирателен район 5-Видин

Владимир Цветанов Тошев
 • Дата и място на раждане: 03 юни 1955г.; с. Ружинци, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 5-ВИДИН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 774
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Владимир Цветанов Тошев

Декларация за конфликт на интереси на Владимир Цветанов Тошев

Парламентарни питания

Няма

Владимир Цветанов Тошев в медиите

Няма

Съветници

Любомила Станиславова Станиславова — регионална политика

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по отбрана

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Член на групи за приятелство

Няма