Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ахмед Реджебов Ахмедов, Избирателен район 18-Разград

Ахмед Реджебов Ахмедов
 • Дата и място на раждане: 17 юли 1974г.; Цар Калоян, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 18-РАЗГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: ahmed.ahmedov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Лудогорие"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  40000 лв кредит към ЦКБ; 20000 лв кредит към ПИБ

  8. Задължения към

  Централна Кооперативна Банка; Първа Инвестиционна Банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  "Иммортал" ЕООД

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 941
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Ахмед Реджебов Ахмедов

Декларация за конфликт на интереси на Ахмед Реджебов Ахмедов

Парламентарни питания

Няма

Ахмед Реджебов Ахмедов в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Член на групи за приятелство

Няма