Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Айхан Ахмед Етем, Избирателен район 6-Враца

Айхан Ахмед Етем
 • Дата и място на раждане: 12 октомври 1986г.; Кърджали, България
 • Професия: историк
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: ayhan.etem@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Толерантност" - изпълнителен директор

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  7. Задължения - стойност

  10000 лв. потребителски кредит

  8. Задължения към

  Обединена Българска Банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Бейхан Ахмет Етем - брат

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1116
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Айхан Ахмед Етем

Декларация за конфликт на интереси на Айхан Ахмед Етем

Парламентарни питания

Няма

Айхан Ахмед Етем в медиите

Няма

Съветници

Едиз-Ханиф Баязидов Саидов — икономика

Член на групи за приятелство

Няма