Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Гюнай Хюсмен Хюсмен, Избирателен район 18-Разград

Гюнай Хюсмен Хюсмен
 • Дата и място на раждане: 11 май 1966г.; с. Свещари, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 18-РАЗГРАД
 • Партийна принадлежност: Нечленуващи в ПГ
 • E-mail: gyunay.hyusmen@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  КАРАДЖА ФАГ ООД, СЕВЕРАГРО ЕООД, ТРИЛОВ-ООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  КАРАДЖА ФАГ ООД, СЕВЕРАГРО ЕООД, ТРИЛОВ-ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 786
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Гюнай Хюсмен Хюсмен

Декларация за конфликт на интереси на Гюнай Хюсмен Хюсмен

Парламентарни питания

Няма

Гюнай Хюсмен Хюсмен в медиите

Няма

Член на комисии

Няма

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 12 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала