Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Ченков Търновалийски, Избирателен район 16-Пловдив Град

Георги Ченков Търновалийски
 • Дата и място на раждане: 24 юли 1963г.; Раковски, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: georgi.tarnovaliyski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Училищно настоятелство при НТГ - Пловдив

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Училищно настоятелство при НТГ - Пловдив

  7. Задължения - стойност

  38 000 лв. ипотечен кредит

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 923
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Ченков Търновалийски

Декларация за конфликт на интереси на Георги Ченков Търновалийски

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран проект за водите на град Пловдив - фаза 1 по Оперативна програма "Околна среда"

12 декември 2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд

05 декември 2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г

05 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран проект за водите на град Пловдив - фаза 1 по Оперативна програма "Околна среда"

05 декември 2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд

28 ноември 2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г

07 ноември 2014
Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно политиката по приходите в държавния бюджет към 30 септември 2014 г. и очаквано изпълнение към 31 декември 2014 г

Георги Ченков Търновалийски в медиите

Няма

Съветници

Захари Димитров Георгиев — информационно осигуряване

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма