Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Венцислав Йорданов Каймаканов, Избирателен район 16-Пловдив Град

Венцислав Йорданов Каймаканов
 • Дата и място на раждане: 08 април 1969г.; с. Цалапица, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: ventsislav.kaymakanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  МОЛКЕРАЙ ООД - 50%, АГРОЛА БИО ООД - 50%, 1618 ООД - 50%, ЮРИЙ ГАГАРИН АД - 2 акции

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  МОЛКЕРАЙ ООД, АГРОЛА БИО ООД, 1618 ООД, ЮРИЙ ГАГАРИН АД, ФЛЕКСПРИНТ ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  кредитни карти

  8. Задължения към

  ПИБ, Инвестбанк, Пиреос

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1268
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Венцислав Йорданов Каймаканов

Декларация за конфликт на интереси на Венцислав Йорданов Каймаканов

Парламентарни питания

Няма

Венцислав Йорданов Каймаканов в медиите

Съветници

Валентин Асенов Благоев — земеделие

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

Член на групи за приятелство

Няма