Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Здравко Димитров Димитров, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Здравко Димитров Димитров
 • Дата и място на раждане: 22 май 1963г.; Пловдив, България
 • Професия: мениджър
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: zdravko.dimitrov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  член на УС на "Академик" Пловдив; член на УС на ловно-рибарско дружество "Сокол" Пловдив; член на УС на сдружение "Асоциация за развитие на децата"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  член на УС на "Академик" Пловдив; член на УС на ловно-рибарско дружество "Сокол" Пловдив; член на УС на сдружение "Асоциация за развитие на децата"; член на контролен орган на църквата "Св. Николай" Пловдив

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 886
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Здравко Димитров Димитров

Декларация за конфликт на интереси на Здравко Димитров Димитров

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Здравко Димитров Димитров в медиите

Съветници

Иван Вълков Колев — законодателство

Янаки Христов Янакиев — младежка политика и спорт

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма