Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Григоров Шишков, Избирателен район 16-Пловдив Град

Димитър Григоров Шишков
 • Дата и място на раждане: 15 април 1962г.; Пловдив, България
 • Професия: преподавател,лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: dimitar.shishkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Спортен клуб "Божилова - бойни спортове", Пловдив - директор

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Спортен клуб "Божилова - бойни спортове", Пловдив - директор

  7. Задължения - стойност

  3000 евро ипотечен остатък

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 846
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Григоров Шишков

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Григоров Шишков

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Григоров Шишков

Парламентарни питания

Няма

Димитър Григоров Шишков в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма