Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Стоянов Дъбов, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Димитър Стоянов Дъбов
 • Дата и място на раждане: 14 април 1948г.; Шумен, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dimitar.dabov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  член на ИБ на НС на БСП, член на УС на СЛРБ

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  член на ИБ на НС на БСП, член на УС на СЛРБ

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 925
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Стоянов Дъбов

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Стоянов Дъбов

Парламентарни питания

Няма

Димитър Стоянов Дъбов в медиите

Съветници

Стоян Проданов Иванов — законодателство

Член на групи за приятелство

Няма