Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Джевдет Ибрям Чакъров, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Джевдет Ибрям Чакъров
 • Дата и място на раждане: 08 август 1960г.; Асеновград, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  205361 лв. заем от Венцислав Каймаканов, 8578 лв. лизинг за МПС от ЕураТек Ауто

  8. Задължения към

  физическо лице

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 791
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Джевдет Ибрям Чакъров

Декларация за конфликт на интереси на Джевдет Ибрям Чакъров

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград

07 ноември 2014
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно отпускане от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на безвъзмездна финансова помощ на община Първомай за проекта за допълнително водоснабдяване на с. Буково

Джевдет Ибрям Чакъров в медиите

Съветници

Ваня Страхилова Иванова — икономика

Татяна Василева Петкова — екология и еврофондове

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по околната среда и водите

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма