Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ана Георгиева Баракова, Избирателен район 16-Пловдив Град

Ана Георгиева Баракова
 • Дата и място на раждане: 11 юни 1980г.; Пловдив, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%
 • Избирателен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
 • Партийна принадлежност: Нечленуващи в ПГ
 • E-mail: ana.barakova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
3 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1204
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Ана Георгиева Баракова

Декларация за конфликт на интереси на Ана Георгиева Баракова

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Ана Георгиева Баракова в медиите

Член на комисии

Няма

Член на групи за приятелство

Няма