Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борис Янков Ячев, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Борис Янков Ячев
 • Дата и място на раждане: 02 юли 1965г.; Петрич, България
 • Професия: икономист,преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: boris.yachev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Вяра, морал, родолюбие, отдаденост"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  12000 лв кредит за текущо потребление; 26000 евро ипотечен кредит;

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1120
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борис Янков Ячев

Декларация за конфликт на интереси на Борис Янков Ячев

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит Внесен петък, 13 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен петък, 28 ноември 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай

05 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай

Борис Янков Ячев в медиите

Съветници

Радослав Сергеев Кошински — екология и управление на отпадъците

Светлана Михайловна Йорданова — връзки с граждански сдружения и НПО

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по околната среда и водите

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

Член на групи за приятелство

Няма