Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Алтимир Емилов Адамов, Избирателен район 20-Силистра

Алтимир Емилов Адамов
 • Дата и място на раждане: 07 юли 1980г.; Силистра, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 20-СИЛИСТРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: altimir.adamov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "БЪРТ" ООД - 50% дялово участие; "Кашалоть" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  35000 евро кредит

  8. Задължения към

  Райфайзен Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1172
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Алтимир Емилов Адамов

Декларация за конфликт на интереси на Алтимир Емилов Адамов

Парламентарни питания

Няма

Алтимир Емилов Адамов в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по правни въпроси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

Член на групи за приятелство

Няма