Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирил Добрев Добрев, Избирателен район 27-Стара Загора

Кирил Добрев Добрев
 • Дата и място на раждане: 15 октомври 1960г.; Стара Загора, България
 • Професия: лекар,преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: k.dobrev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 868
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Добрев Добрев

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Добрев Добрев

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Кирил Добрев Добрев в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по културата и медиите

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма