Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Добрин Ненов Данев, Избирателен район 19-Русе

Добрин Ненов Данев
 • Дата и място на раждане: 08 декември 1962г.; с. Иваново, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 19-РУСЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dobrin.danev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ПРЕЦИЗ АГРО ООД - 4.25%, ПРЕЦИЗ АГРОФЕР - 5%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  църква Св. Параскева, сдружение "Местна инициативна група" - Две могили, СПРД "Филип Тотю" - Русе

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ПРЕЦИЗ АГРО ООД - 4.25%, ПРЕЦИЗ АГРОФЕР - 5%

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  църква Св. Параскева, сдружение "Местна инициативна група" - Две могили, СПРД "Филип Тотю" - Русе

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 908
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Добрин Ненов Данев

Декларация за конфликт на интереси на Добрин Ненов Данев

Парламентарни питания

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г

28 ноември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г

Добрин Ненов Данев в медиите

Съветници

Таню Христов Киряков — младежта, спорта и регионални проблеми

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма