Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Анна Василева Александрова, Избирателен район 25-София 3

Анна Василева Александрова
 • Дата и място на раждане: 25 февруари 1972г.; Лом, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: разведена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  30000 лв. потребителски кредит; 50000 лв. ипотечен кредит;

  8. Задължения към

  Райфайзен Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1414
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Анна Василева Александрова

Декларация за конфликт на интереси на Анна Василева Александрова

Парламентарни питания

Няма

Анна Василева Александрова в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по правни въпроси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

Член на групи за приятелство

Няма