Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борис Борисов Станимиров, Избирателен район 25-София 3

Борис Борисов Станимиров
 • Дата и място на раждане: 23 август 1976г.; София, България
 • Професия:
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: boris.stanimirov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Българска генеалогична федерация "Родознание" - НПО, член на УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1095
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борис Борисов Станимиров

Декларация за конфликт на интереси на Борис Борисов Станимиров

Декларация за конфликт на интереси на Борис Борисов Станимиров

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно визовите изисквания на САЩ за български граждани

Борис Борисов Станимиров в медиите

Съветници

Десислава Василева Антонова — външна политика и европейски въпроси

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма