Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георг Даниелов Георгиев, Избирателен район 24-София 2

Георг Даниелов Георгиев
 • Дата и място на раждане: 20 октомври 1991г.; София, България
 • Професия: политолог
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: gueorg.gueorguiev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1571
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георг Даниелов Георгиев

Декларация за конфликт на интереси на Георг Даниелов Георгиев

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Георг Даниелов Георгиев в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Член на групи за приятелство

Няма