Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Антони Антониев Тренчев, Избирателен район 24-София 2

Антони Антониев Тренчев
 • Дата и място на раждане: 15 март 1987г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: antoni.trenchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Уебклуб ООД - 15% дялово участие;

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ЦПО "Некст степ" към "Делта Хандел" ООД - директор

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 3042
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Антони Антониев Тренчев

Декларация за конфликт на интереси на Антони Антониев Тренчев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно ограничения на износа на лекарствени продукти

Антони Антониев Тренчев в медиите

Член на групи за приятелство

Няма