Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ирена Иванова Коцева, Избирателен район 26-София Област

Ирена Иванова Коцева
 • Дата и място на раждане: 29 юли 1963г.; Самоков, България
 • Професия: преподавател,преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: irena.kotseva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  25000 лв. потребителски кредит

  8. Задължения към

  Райфайзенбанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 973
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Ирена Иванова Коцева

Декларация за конфликт на интереси на Ирена Иванова Коцева

Парламентарни питания

Няма

Ирена Иванова Коцева в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

Член на групи за приятелство

Няма