Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Евгени Димитров Стоев, Избирателен район 4-Велико Търново

Евгени Димитров Стоев
 • Дата и място на раждане: 24 юли 1962г.; Велико Търново, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: evgeni.stoev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  50000 лв. - потребителски кредит; 30 000 лв. потребителски кредит

  8. Задължения към

  ДСК и двата кредита

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 732
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Евгени Димитров Стоев

Декларация за конфликт на интереси на Евгени Димитров Стоев

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Евгени Димитров Стоев в медиите

Член на групи за приятелство

Няма